Jak napisać biznesplan?

Ten dokument ma udokumentować finansowy aspekt projektu w świetle finansowych możliwości beneficjenta, jak również ma pokazać możliwości realizacji projektu. Podstawowy biznesplan składa się z pięciu części:
– podstawowe informacje dotyczące projektu – dane wnioskodawcy i lokalizacja projektu
– dotychczasowa działalność wnioskodawcy – czym zajmuje się firma, jakie przychody osiąga, jakie miejsce na rynku zajmuje aktualnie
– opis projektu – dokładny opis projektu, jego innowacyjność
Innowacyjność projektu – jaka technologia będzie wdrażana, czy znana jest w Polsce, opinie jednostek badawczo-naukowych, niezależnych instytucji, dokumenty patentowe, publikacje naukowe, normy, dostępne badania, literatura fachowa, raporty marketingowe, dotychczasowy okres stosowania technologii
Sposób wdrażania technologii – w jaki sposób będzie stosowana, opis produktu, dystrybucja, zapotrzebowanie i rozpowszechnienie na rynku
Wpływ projektu na środowisko – czy ma wpływ na poprawę ochrony środowiska np. przetwarzanie odpadów, zmniejszenie energo i materiałochłonności, finansowe korzyści dla środowiska
Wpływ projektu na BHP – scharakteryzować obecne warunki pracy i opisać konkrety dotyczące ich poprawy
Zastosowanie ICT – systemy informatyczne
Zasoby techniczne do realizacji projektu – posiadane pomieszczenia, środki trwałe i transport
Potrzeby inwestycyjne – na czym polega inwestycja np. budowa, remont, wyposażenie w maszyny itp.
Zatrudnienie
– Plan marketingowy dla projektu
– Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza