Podział funduszy europejskich dla rolnictwa

Podział funduszy europejskich dla rolnictwa
Fundusze europejskie to:
1. Fundusze unijne:
– Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny
– Fundusz Spójności
– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Europejski Fundusz Rybacki
– Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, wspierający wspólnotę trans graniczną z krajami partnerskimi (Ukrainą, Białorusią i Obwodem Kaliningradzkim)
2. Fundusze europejskie (nie unijne, ani strukturalne)
– Mechanizm Finansowy EOG
– Norweski Mechanizm Finansowy
Podstawą do wdrożenia tych Mechanizmów Finansowych są umowy podpisane przez Rząd RP z państwami-darczyńcami tj. Norwegią, Islandią i Lichtensteinem.
– Szwajcarski Mechanizm Finansowy
Polska w latach 2007-2013 jest największym beneficjentem unijnej pomocy, z czego rolnikom przypadnie około 26 mld euro dopłat, a około 4 mld euro zasili program rozwoju obszarów wiejskich.
Wydatki z funduszy europejskich będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności.
Nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich kładzie większy nacisk na: innowacyjność w rolnictwie oraz potrzeby modernizacyjne w sektorze rolnym i leśnym. Wprowadza uproszczenia polegające na jednolitym finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich, w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.